I. Polityka Prywatności

1. Sklep internetowy HEXALIGHT (dalej „Sklep internetowy”) przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Serwis z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności Sklep internetowy zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep internetowy sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.

2. Zbiór danych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Natalia Stępa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MARMO STUDIO Natalia Stępa pod adresem ul. Płaczki 3, 63-021 Śnieciska, NIP: 7861698926, REGON: 302409333, tel. 692160106 e-mail: contact@hexalight.eu.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Kupujących, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia ze Sklepem internetowym umowy o świadczenie usług oraz realizacji i rozliczenia usług świadczonych przez Sklep internetowy.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych żądanych przez Sklep internetowy jest konieczne do zawarcia ze Sklepem internetowym umowy o świadczenie usług.

6. Dane podawane przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującym w ramach obsługi Sklepu internetowego oraz do wykonania usługi.

7. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Kupujących mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Sklep internetowy i za zgodą Kupującego.

8. W przypadku uzyskania przez Sklep internetowy wiadomości o korzystaniu przez Kupującego z usług Sklepu internetowego niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Sklep internetowy może przetwarzać dane osobowe Kupującego w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

9. Sklep internetowy zapewnia realizację uprawnień Kupującego wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1), w tym prawa swobodnego dostępu do treści własnych danych osobowych, ich poprawiania, prostowania, usunięcia oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie oraz w rozporządzeniu. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący mają w szczególności prawo do żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie, w tym pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mail.

10. Sklep internetowy zapewnia Kupującym możliwość przeglądania, modyfikacji i przenoszenia danych osobowych na zasadach określonych Regulaminie korzystania ze Sklepu internetowego HEXALIGHT

11. Serwis wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Kupujących w celu realizacji usług zawartych w ramach Sklepu internetowego.

II. Polityka Plików Cookies

1. Sklep internetowy stosuje pliki cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Informacje zbierane przy pomocy plików cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Kupujących ze Sklepu internetowego.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Kupującego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu internetowego – Natalia Stępa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MARMO STUDIO Natalia Stępa pod adresem ul. Płaczki 3, 63-021 Śnieciska, NIP: 7861698926, REGON: 302409333, tel. 692160106 e-mail: contact@hexalight.eu .

4. Sklep internetowy stosuje następujące rodzaje plików cookies:
a) pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji dotyczących sposobu korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego;
d) pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Kupującego ustawień.

5. Kupujący mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Kupującego.

6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu internetowego, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

pl_PLPolish